Genforeningstårnets historie

Tårnet er 12,5 meter højt med 4 tårnben, der hver måler 2,5 x 2,5 meter. Afstanden mellem tårnbenene er 3 meter. Tårnet er muret i røde mursten og har form som en dobbelt triumfbue eller som midterpartiet af en korskirke. De firkantede tårnben eller søjler løber sammen i en enkelt hvælving. De fire buer vender mod hver sit verdenshjørne. I begge tårnben mod nord er vindeltrapper med adgang til udsigtsplatformen 183,36 meter over havoverfladen (Kort & Matrikelstyrelsens fixpunkt).

Der medgik godt 100.000 mursten til tårnet opført i 1924. Murer- og betonentreprisen lød på 20.990 kr. og gik til murermester Aage Wegener fra Skanderborg, hvis sønnesøn af samme navn udførte en omfattende renovering i 2002 og 2005-06.

I det sydøstlige tårnben blev i 2002 installeret en elevator med teknikrum i det modsatte tårnben.Del siden: