Den seriøse version

Møllehøj og Ejer Bavnehøj er én og samme top


Højdeforskerne blev ikke færdige, da de 28. februar 2005 forsøgte at skrinlægge en 64 år gammel højdestrid mellem Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj. Møllehøj vandt guld med sine 170,86 meter over havet. Kun 9 cm er der i følge forskerne ned til et punkt øst for Rodebuske (midterste høj) på 170,77 meter i Yding Skov og yderligere 42 cm til Ejer Bavnehøj målt til 170,35 meter på tredjepladsen.Men professor Henrik Breuning-Madsen indgik kun en våbenhvile. Der bliver ikke fuldstændig fred, før international bjerg-praksis bliver indført i Danmark."Fjeldkongen af Danmark" Roger Pihl fra Oslo, der er forfatter til bogen "Guide til Danmarks bjerge" og har besteget alle danske toppe over 100 meter, kommer med dette salomoniske fredsforslag:

- Der findes i virkeligheden kun to anerkendte toppe på Ejer moræneryg. Hele området blev skabt under sidste istid og udgør ét samlet plateau bestående af en mængde punkter - herunder Møllehøj, Ejer Bavnehøj, Lindbjerg, Margretelyst SØ, Kvejnbjerg og Møgelhøj. Tilsvarende er der en række høje punkter omkring Yding Skovhøj. At kåre hver eneste lille top på millimeter nær er halsløs gerning. I så fald ville vores Hardangervidda have millioner af toppe.

- Hvis Danmark skal være seriøs i denne sammenhæng, må danskerne selv indføre begrebet primærfaktor. To punkter som ligger ved siden af hinanden regnes kun som selvstændige toppe, hvis der er et fald i mellem dem. Sådan er international praksis, som naturligvis også bør gælde i Danmark. Et punkts primærfaktor er defineret ved netto antal højdemeter, man som minimum må ned for at komme op til et nyt punkt. Primærfaktoren måler med andre ord selvstændigheden af en top i højdemeter. I Norge er primærfaktoren 30 meter.
Ifølge primærfaktoren er der altså kun én top omkring Møllehøj/Ejer Bavnehøj. Og ligeledes én top omkring Yding Skovhøj, da afstanden (sekundærfaktoren) mellem de to områders højdepunkter er ca. 2 km. Dermed er vi tilbage til højdestillingen, som blev fastslået i 1953 af professor N.E. Nørlund fra Geodætisk Institut, siger Roger Pihl og foreslår, at hele højdedraget kaldes Ejer Bjerge.

Roger Pihl udpeger i sin bog denne top-10:
  1. Møllehøj/Ejer Bavnehøj, Jylland: 170,86 moh

  2. Yding Skovhøj/Rodebuske, Yding, Jylland: 170,77 moh
  3. Rytterknægten, Almindingen, Bornholm: 162 moh
  4. Rye Sønderskov, Gl. Ry, Jylland: 157 moh

  5. Them Bavnehøj, Them, Jylland: 153 moh
  6. Sorring Loddenhøj, Sorring, Jylland: 148 moh
  7. Himmelbjerget, Gl. Ry, Jylland: 147 moh

  8. Ottehøje, Bryrup, Jylland: 145 moh
  9. Aborrebjerg, Møn: 143 moh

  10. Alvildas Høj, Gl. Ry, Jylland: 142 moh
Møllehøj ligger på en privat mark tilhørende landmand Holger Poulsen ca. 270 meter vest for Ejer Bavnehøj. Vil du i nærheden af Møllehøjen, kan du parkere din vandrestok, cykel eller motorkøretøj på parkeringspladsen ved Ejer Bavnehøj. Men hvis du også vil se de meste af Danmarks højeste punkt (Møllehøj), er du velkommen til at bestige det 12,5 meter høje udsigtstårn. Her får du landets højeste udsigt over et storslået natur- og kulturlandskab.

Ejer Bavnehøjs VennerDel siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)

National seværdighed

Ejer Bjerge er af Vejdirektoratet ophøjet til en national seværdighed. Berlingske skriver ligefrem om en bjergkæde. Nu må der skiltes med brune Johanneskors.
Læs mere - Se video (28:00)