Nyheder

      


ÅBNINGSTIDER

Tårnet
Året og døgnet rundt.
Borde-bænke ved tårnet

Entré til tårnet: 5 kr.

Elevatoren
Åben kl. 8 - 20
Tur/retur 20 kr.


Kiosken 2018
Takker for en fantastisk sommersæson
Har nu kun åbent i f.m. arrangementer

Ring om særaftaler:
Tlf. 24986966


Borde-bænke ved kiosken
og i det grønne område


 Toiletter
Kl. 7 – 22

***
Indmeldelse
i DKs højeste forening 

 

Nyheder


Helhedsplan om nationalt ikon

13-07-2018

Helhedsplan for Ejer Bavnehøj – et nationalt ikon mod nye højder

En ny helhedsplan rummer en række visionære anbefalinger af, hvordan man fremhæver Ejer Bavnehøjs unikke natur- og kulturværdier. Målet er at skabe attraktive rammer for besøg og forsamlinger med stærke og bevægende indtryk.

Første del af planen udføres i efteråret 2018 i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Ejer Bavnehøjs Venner, Realdania og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet Bruun & Möllers:

 • Kanter og bænke rundt om flyttet Genforeningssten
 • Sti forbindes med Sporet i Ejer Bjerge
 • Gryden ryddes op, får en 'himmeltrappe' og et sceneområde
 • Adgangssti med trappe og opholdsreposer samt servicevej i Gryden 
 • Areal omkring kiosken ryddes op, og får ny belægning/beplantning

Det sker på baggrund af borgerinddragelse og et forprojekt om en helhedsorienteret udviklingsplan. I juni 2015 bevilgede Realdania op til 2,3 mio. kr. til at gennemføre et projekt med henblik på at styrke Ejer Bavnehøjs status som destination og vartegn. Landskabsarkitektfirmaet Bruun & Möllers vandt derefter en minikonkurrencen med et visionært forslag til at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning af området omkring Ejer Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og markante greb.

Helhedsplanen opdeler højdepunktet i fem tematiske delområder: ankomstområdet, Genforeningstårnet, Genforeningsstenen, Gryden og et udsigts- og legeområde. Det nuværende terræn og beplantningen vil også blive bearbejdet for at skabe en bedre sammenhæng, udsigt og naturoplevelse i Ejer Bjerge.

Hvis projektet gennemføres i sin helhed, vil man øge og tilføre følgende kvaliteter til Ejer Bavnehøj:

 • fremhæve den historiske betydning omkring bavneblus samt genforeningsstenen og –tårnet
 • styrke landskabelige og naturmæssige oplevelser på Danmarks tag gennem bedre anlæg, faciliteter og naturpleje
 • skabe gode muligheder for folkemøder, grundlovsmøder og forskellige kulturelle arrangementer
 • skabe landskabelig og formidlingsmæssig sammenhæng mellem kulturarv og naturmæssige værdier
 • skabe fuld tilgængelighed for alle i et kuperet terræn med respekt for naturen
 • give motorvejsgæster og andre korttidsbesøgende lysten til og forudsætningerne for at blive i længere tid, for at opleve denne danske natur- og kulturperle.

Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune har behandlet helhedsplanen. Udvalgsformand Tage Nielsen udtaler:

”Udvalget er meget begejstret for planen. Ejer Bavnehøj kan med den blive rammen om mange spændende arrangementer. Det kan blive mere interessant aflægge dette nationale mindesmærke et besøg og dels være midt i landets højeste punkter og dels den smukke, enestående natur. Jeg håber, at Ejer Bavnehøj på den måde kan blive et endnu større aktiv for vores område og mange flere besøger stedet."

Anlægsarbejdet kan gennemføres etapevis afstemt med omfanget af yderligere ekstern finansiering.

Fredningsnævnet godkendte i februar 2017, at helhedsplanen kan gennemføres inden for den gældende naturfredning på Ejer Bavnehøj. Efterfølgende har Skanderborg Kommune meddelt landzonetilladelse til gennemførelse af helhedsplanen. Ingen af disse afgørelser er påklaget.

Se Bruun & Möllers helhedsplan.Del siden:
Kiosken går på hæld

Møllehjulet melder om en helt fantastisk sommersæson. Tak for al opbakning! Kiosken er nu kun åben i forbindelse med arrangementer på Ejer Bavnehøj. Ring om gruppebesøg og særaftaler på tlf. 24986966.

Læs mere

Ny bog - DANMARKS BJERGE

»Hvis Schweiz kan have en flåde, kan Danmark vel også have sine alper,« hævder bjergkongen af Danmark, norske Roger Pihl i en ny bog. Fem muligheder for at møde forfatteren.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)

National seværdighed

Ejer Bjerge er af Vejdirektoratet ophøjet til en national seværdighed. Berlingske skriver ligefrem om en bjergkæde. Nu må der skiltes med brune Johanneskors.
Læs mere - Se video (28:00)

Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere