Nyheder

      


ÅBNINGSTIDER

Tårnet
Året og døgnet rundt.
Borde-bænke ved tårnet

Entré til tårnet: 5 kr.

Elevatoren
Lukket for sæson 2020
Åbner til april 2021

Kiosksæson 2020

Møllehjulet er åben i sommerhalvåret:
I påsken, helligedage og weekender maj-september.
Åben hver dag i skolernes sommerferie.
Kiosken er lukket i vinterhalvåret
- bortset særlige events annonceret på Facebook.

Ring om gruppebesøg, bestilling af aftensmad (take away) og særaftaler på tlf. 29999084.


Borde-bænke ved kiosken
og i det grønne område


 Toiletter
Kl. 7 – 22


***
Indmeldelse
i DKs højeste forening

 

Nyheder


Oplæg om helhedsplan 28. marts

23-03-2017

HELHEDSPLAN FOR DANMARKS TAG - nationalt ikon mod nye højder

Tirsdag den 28. marts kl. 20 fortæller landskabsarkitekt Michael Finke om helhedsplanen på Ejer Bavnehøj Skolen, Risvej 28, 8660 Skanderborg. Det sker i direkte forlængelse af generalforsamlingen i Ejer Bavnehøjs Venner. Alle er velkomne - det er GRATIS - men tilmelding er nødvendigt, da vi byder på en lille anretning: NEMTILMELD

Fredningsnævnet har godkendt, at den 13 tons tunge Genforeningssten på Ejer Bavnehøj må flyttes til en mere værdig placering. Stenen stammer fra Toftegård i Elling, hvor den med møje og besvær blev slæbt 3 km op på toppen. Her blev den i 1920 rejst til minde om Nordslesvigs genforening med moderlandet efter afslutningen af første verdenskrig.

En deklaration fra 1946 har beskyttet Genforeningsstenen, for som det hedder: ”…den må aldrig bortfjernes eller beskadiges, ligesom et passende areal omkring stenen også skal være fredet og med pligt til at holdes beplantet, således at beplantningen og anlægget skal holdes pænt i orden.”

Nu er der grønt lys for at flytte stenen ca. 20 meter til en mere markant placering inden for Ejer Bavnehøjfredningen af 2006. På det nye sted bliver der mulighed for at sidde og nyde udsigten. Der vil også blive formidlet om Genforeningsstenens historiske betydning. Især yngre generationer forstår ikke et kuk af stenens inskription: ”Her er jeg sat som bavtasten, de sønderjyder til ære. Danske de var, og danske de blev, og danske vilde de være.” Det vil Ejer Bavnehøjs Venner nu rette op på sammen med Skanderborg Kommune.

Helhedsplan for Danmarks tag
Samtidig har Fredningsnævnet godkendt, at en visionær helhedsplan for udvikling af Ejer Bavnehøj ikke er i strid med fredningen. Som følge af en arkitektkonkurrence er helhedsplanen i løbet af 2016 blev konkretiseret af landskabsarkitektfirmaet Bruun & Möllers.

Helhedsplanen opdeler højdepunktet i fem tematiske delområder: ankomstområdet, Genforeningstårnet, Genforeningsstenen, Gryden og et udsigts- og legeområde. Det nuværende terræn og beplantningen vil også blive bearbejdet for at skabe en bedre sammenhæng, udsigt og naturoplevelse i Ejer Bjerge.

Hvis projektet gennemføres i sin helhed, vil man øge og tilføre følgende kvaliteter til Ejer Bavnehøj:

  • fremhæve den historiske betydning omkring bavneblus samt genforeningsstenen og -tårnet
  • styrke landskabelige og naturmæssige oplevelser på Danmarks tag gennem bedre anlæg, faciliteter og naturpleje
  • skabe gode muligheder for folkemøder, grundlovsmøder og forskellige kulturelle arrangementer
  • skabe landskabelig og formidlingsmæssig sammenhæng mellem kulturarv og naturmæssige
  • skabe fuld tilgængelighed for alle i et kuperet terræn med respekt for naturen
  • give motorvejsgæster og andre korttidsbesøgende lysten til og forudsætningerne for at blive i længere tid, for at opleve denne danske natur- og kulturperle.

Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune behandlede helhedsplanen i august sidste år. I den forbindelse udtalte udvalgsformand Tage Nielsen: ”Vi er meget begejstret for planen. Ejer Bavnehøj kan med den blive rammen om mange spændende arrangementer. Det kan blive mere interessant aflægge dette nationale mindesmærke et besøg og dels være midt i landets højeste punkter og dels den smukke enestående natur. Jeg håber, at Ejer Bavnehøj på den måde kan blive et endnu større aktiv for vores område og mange flere besøger stedet."

Fredningsnævnet har begrundet deres nye afgørelse med: ”… at projektet både vil medvirke til at fremme offentlighedens adgang til Ejer Bavnehøj og formidlingen af Ejer Bavnehøjs historiske og kulturhistoriske værdier under samtidig hensyntagen til en bevarelse og forbedring af udsigterne fra Ejer Bavnehøj.”


 Del siden: