Nyheder

      


ÅBNINGSTIDER

Tårnet
Året og døgnet rundt.
Borde-bænke ved tårnet

Entré til tårnet: 5 kr.

Elevatoren
Lukket for sæson 2020
Åbner til april 2021

Kiosksæson 2020

Møllehjulet er åben i sommerhalvåret:
I påsken, helligedage og weekender maj-september.
Åben hver dag i skolernes sommerferie.
Kiosken er lukket i vinterhalvåret
- bortset særlige events annonceret på Facebook.

Ring om gruppebesøg, bestilling af aftensmad (take away) og særaftaler på tlf. 29999084.


Borde-bænke ved kiosken
og i det grønne område


 Toiletter
Kl. 7 – 22


***
Indmeldelse
i DKs højeste forening

 

Nyheder


Optimering omkring genforeningsstenen

20-02-2013

To gode nyheder gør, at Ejer Bavnehøjs Venner nu kan gå videre med planerne om at optimere miljøet omkring Genforeningsstenen rejst i 1920.

For det første har en landzonetilladelse om udstykning gjort det muligt at købe et areal på 1.000 m2 omkring genforeningsstenen af Restaurant Ejer Bavnehøj. 

For det andet har Fredningsnævnet godkendt, at foreningen må opføre bedre opholdsfaciliteter, uden at det strider mod naturfredningen af 2006.

Nævnet har blandt andet vurderet: "...at der er tale om et projekt, der sætter større fokus på Genforeningsstenen og den kulturhistorie, som Genforeningsstenen og Genforeningstårnet er en væsentlig del af. Ud over formidlingen medfører projektet, at nærområdet ved mindestenen forbedres med lav beplantning, granitbelægning og et madpakkehus, således at Ejer Bavnehøjs samlede værdi som udflugtsmål forøges."
Endnu en landzonetilladelse giver grønt lys for at opføre madpakkehuset, borde-bænke, beplantning og informationstavler i det åbne landskab. Bestyrelsen går nu videre med at samle de nødvendige midler til projektets finansiering.

Del siden: