Nyheder

Nyhedsarkiv


Fredningsnævn sagde ja til bygningsform

19-10-2007

Fredningsnævnet har 16.10.2007 godkendt bygningen og lagt vægt på:
  • Formålet er at forbedre offentlighedens tilgængelighed til naturværdierne på Ejer Bavnehøj samt forbedre rammerne for ophold på stedet, herunder med tidssvarende faciliteter for naturformidling.
  • Bygningen får et ikke dominerende og imødekommende helhedsindtryk ved ankomst via Ejer Bavnehøjvej samt vind- og udsigtsforhold.
  • Det skitserende projekt er et kvalitetsmæssigt løft i forhold til den eksisterende toiletbygning sydøst for tårnet. Bygningen respekterer Genforeningstårnet samt den omgivende natur.
Afgørelsen lød: ”Da bygningens udformning er pænt tilpasset det omgivende landskab, finder Fredningsnævnet, at bygningen ikke strider mod fredningens formål i øvrigt, hvorfor nævnet meddeler dispensation til det ansøgte projekt.”

Skanderborg Kommune har givet landzonetilladelse til bygningens opførelse på det nye "informationstorv".
Del siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)