Nyheder

Nyhedsarkiv


Lykke Friis: Sådan kommer vi ud af krisen

28-08-2011

Klima- og energiminister Lykke Friis var 'toptaler' ved årets Folkemøde på Ejer Bavnehøj 28. august 2011, hvor hun blandt andet sagde:

"Der er fire ting, vi skal gøre os klart, hvis ikke landet skal ende som ?et museum for velbjærgede asiatiske turister?:
  • Vi skal erkende, at vi er en del af det globale hjernekapløb, så erhvervsliv og universiteter ikke belastes unødigt med restriktioner.
  • Vi skal gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i landet.
  • Vi skal gøre os uafhængige af fossile brændsler og frigøre os fra de lidet demokratiske oliestater. Med vækst i vores hjemlige grønne erhvervsliv til følge.
  • Og endelig skal vi have noget af frihedsånden tilbage fra 9. november 1989, da muren faldt.
Der er nemlig brug for en tro og en optimisme for at få landet på rette kurs, sagde ministeren, der mente, at Danmark - sammen med resten af den vestlige verden - er blevet overhalet af vækstøkonomier som Kina, Rusland, Braslien og Indien."

Lykke Friis' tale.

Presseklip:
Horsens Folkeblad
Århus Stiftstidende

................................

Juli 2011:


Program


Kl. 13.30
Musik ved Hjemmeværnets Musikkorps Århus v/dirigent Stig Andersen

Kl. 14.00
Velkomst ved Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg kommune
Fællessang: Vort modersmål er dejligt
Tale ved Generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen
Folkedans med dansere fra Skanderborg og Sydslesvig v/ Inger Marie Christensen
Underholdning ved Anette Buonaventzen, solist Akk.: Niels Nørager
Tale ved klima- og energiminister Lykke Friis
Gymnastikopvisning ved Skanderborg gymnastikforenings rytmepiger, leder: Pernille Grinderslev
Underholdning ved Silas Emil Bertelsen (guitar) og Lars Erik Nørlund Mortensen (klaver) fra Skanderborg Kulturskole
Fællessang: Festsang til Ejer Bjerge
Afslutning, ca. kl. 16.30

Der er tradition for, at Folkemødets hovedtaler er en markant minister med høj faglig viden eller en skarp personlig holdning til aktuelle landspolitiske spørgsmål i global sammenhæng. Man kan roligt sige, at med Lykke Friis' deltagelse får folkemødet en minister med begge dele. Det er derfor ikke uden stolthed, at folkemøde-komitéens nye formand, Anna Margrethe Andersen kan præsentere talerne for Folkemødet i år.
Lykke Friis er den 24. i rækken af forskellige ministre, der gennem årene har været talere ved Folkemøderne, siden de påbegyndtes igen i 1984. Der har således været en bred repræsentation gennem årene fra forskellige partier, alt efter hvem der har haft regeringsmagten. Man kan derfor godt sige, at hvad det netop overståede folkemøde på Bornholm havde i bredde, det har Folkemødet på Ejer Bavnehøj både i dybde og højde.


Den anden taler kommer, som traditionen også byder, fra Sydslesvig. Det bliver generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg, der udover sit nuværende embede er særlig kendt for sin forskningsmæssige indsats om grænselandets problemer og historie. Henrik Becker-Christensen har bl.a. udgivet hovedværket "Skandinaviske drømme og politiske realiteter".

På årets folkemøde bliver der sang og musik ved Hjemmeværnets Musikkorps og lokale musiktalenter fra Skanderborg Kulturskole, solosang ved Anette Buonaventzen, gymnastikopvisning ved Rytmepiger fra Skanderborg og folkedans ved lokale dansere samt dansere fra Sydslesvig.

Skanderborg kommunes borgmester, Jørgen Gaarde åbner folkemødet.

Folkemødekomitéen er sammensat af repræsentanter for Skanderborg kommune, Grænseforeningen og Ejer Bavnehøjs Venner. Komiteen har gennem årene holdt sig til en bestemt linje i programmet for at fastholde ideen med de oprindelige folkemøder, men således at tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd med tilpasninger til nutidens politiske opfattelser af grænsearbejdet og det folkelige foreningsarbejde.

Folkemøderne i nyere tid har været afholdt hvert år siden 1984, hvor den gamle tradition genoptoges på ide af E. Myhre Jensen og K. Stenbjerg Jensen i anledning af tårnets 60 års jubilæum.

Arrangementet er støttet af Grænseforeningen og Kultursamvirket i Skanderborg.Del siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)