Nyheder

Nyhedsarkiv


Arkitekturpris til Møllehjulet

30-09-2011

Byrådet i Skanderborg præmierer hvert år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet og er med til at gøre kommunen smukkere.

I kategorien nybyggeri fik Møllehjulet arkitekturprisen 2011 "for en fornem detaljeringsgrad tilpasset den runde form og for markant modstykke til det massive firkantede tårn," sagde formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick ved prisoverrækkelsen 30. september 2011.

Udvalgsformand Claus Leick overrækker prisen og et skilt til Møllehjulet til formand Viggo Rasmussen og arkitekt Kurt Kamp.

Tre personer havde indstillet Ejer Bavnehøjs kioskbygning til prisen med denne begrundelse:

"Det er i sjælden grad lykkedes at få bygningen (på en fiks måde) til at rumme de tre forskellige formål, nemlig information, kiosk og toilet. Dernæst er bygningen lykkedes i samspillet med det "gode gamle" tårn. Den nye bygning klæder tårnet. Mange besøgende fra nær og fjern bliver nu mødt af bygningerne og de øvrige nye udenomsfaciliteter på en helt ny måde – som vi kan være bekendte og stolte af i kommunen," skrev Niels Marius Jensen fra Tebstrup.

"Med sin lette runde form spiller Møllehjulet fint sammen med genforenings-tårnets massive kantede facon. Det samme gør valget af materiale – det gulbrune espalier i egetræ, den lette stålkonstruktion og kobbertaget. Det skiller sig ud, men hænger også flot sammen med tårnets rødbrune mursten og kobberkanter. Samtidig er Møllehjulet – der fungerer som såvel offentlig toiletbygning, informationsbygning som kiosk – i sig selv et unikt bygningsværk. Bygningen, toilettet og hele området omkring er desuden tilgængeligt for kørestole, hvilket også er et godt argument for en præmiering," skrev Dorrit Jensen og Bente Ovesen fra Mårslet.


Prisen blev overrakt af udvalgsformand Claus Leick til Møllehjulets skaber arkitekterne Kurt Kamp og Thomas Graah fra Arkitektfirmaet KAMP ApS sammen med Ejer Bavnehøjs Venner på Arkitekturens Dag. DANVAs administrationsbygning i Skanderborg, Riddersalen på Vestermølle og et familiehus på Søballevej fik i samme anledning en arkitekturpris. 

Horsens Folkeblad 1. oktober 2011

Om Arkitekturprisen
Formålet med prisen er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet og give inspiration til bygherrer og borgere. Skanderborg Kommune ønsker at prioritere kvalitet i de fysiske omgivelser for at skabe et godt miljø i byen og i landskabet til glæde for nuværende og kommende borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner og gæster. En præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design og anlæg er et middel til at skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet.

Følgende kan præmieres:

a. Nybyggeri
b. Restaurering, renovering samt tilbygning til eksisterende bygning.
c. By-og landskabsmæssige anlæg
d. Enfamilieshuse
e. Bygninger, hvor den arkitektoniske kvalitet også omfatter godt integrerede klimaløsninger, herunder bæredygtighed både i byggeriets realisering, drift og i den sidste ende byggeriets bortskaffelse.

Møllehjulet er præmieret i kategori a. Ved præmieringen er der lagt vægt på:

  • at byggeriet eller anlægget fremtræder som en smuk bygning eller smukt anlæg i høj arkitektonisk kvalitet,
  • at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
  • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog.

Bedømmelsen er foretaget af et Præmieringsudvalg, der består af:
Formanden for Miljø- og Planudvalget og repræsentanter for Skanderborg Erhvervsudvikling, Det Grønne Råd, kommunens Planlægningsafdeling, en lokal arkitekt udpeget af Foreningen Service og Håndværk, Skanderborg, og en fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening.Del siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)