Nyheder

Nyhedsarkiv


Statsministeren markerede kvindernes valgret

22-08-2008

Rekordstort besøgstal. Cirka 1.500 festglade mennesker lyttede til statsminister Anders Fogh Rasmussen, der var hovedtaler ved årets Grundlovsmøde i Gryden ved Ejer Bavnehøj.

Hundredvis af strejkende sundhedspersonale valfartede til mødet. Statsministeren berørte ikke konflikten direkte i sin tale, men fokuserede på: EU-forbehold, terrortrusler og ikke mindst kvindernes valgret:

"Venstremanden Frederik Bajer stiftede sammen med hustruen Mathilde Bajer organisationen Dansk Kvindesamfund i 1871. Frederik Bajer blev valgt til Folketinget i 1872 og kæmpede de næste mange år som folkevalgt for kvindernes rettigheder. I 1886 fremsatte Frederik Bajer for første gang forslag om valgret til kvinder til de daværende kommunalråd. Forslaget blev modtaget med høj latter og tilråb, så der måtte kaldes til orden i Folketinget.


Siden fremsatte Frederik Bajer det ene lovforslag efter det andet om kvinders adgang til at stemme til kommunalrådene. Selvom han hele tiden blev udsat for hån og spot fra de herskende Højre politikere.


Greve Christian Rosenkrantz Scheel gav i 1887 Frederik Bajers forslag disse ord med på vejen: 'Det at give kvinden kommunal valgret vil kun være det første skridt til at føre hende ind på en glidebane. Det vil ende med, at hun kommer ind i den landspolitiske valgkamp og bliver valgbar til Folketinget, og det tror jeg ikke, nogen af os mænd, som har virkelig respekt for kvinden, kunne ønske, at hun kommer med til.'Det taler vist for sig selv. Derfor var det en historisk begivenhed, da kvinderne langt om længe fik stemme- og valgret til kommunalvalg i 1908. Det er altså i år, at vi kan markere 100 året for kvinders valgret og for kvindernes indtog i det politiske liv," sagde Anders Fogh Rasmussen. Læs hele
statsministerens tale.

Forinden talte folketingsmedlem Kim Andersen, der for 19. år i træk var med-arrangør sammen med Venstres vælgerforeninger omkring Skanderborg og Horsens. Læs
Kim Andersens tale.

Prinsens Musikkorps leverede muntre toner, og der herskede livlig stemning under skyfri himmel.
Til minde om dagen fik statsministeren en T-shirt fra en sygeplejerske og ikke færre end to bøger: "Toppen af Danmark" foræret af Venstre og "Guide til Danmarks Bjerge" (allerførste udgave af 3. oplag) overrakt af formand Viggo Rasmussen.

Hæv os over det jævne

Det var anden gang Anders Fogh Rasmussen besøgte Danmarks top i egenskab af statsminister. For fem år siden sagde han bl.a. til Folkemødet på Ejer Bavnehøj:

"Lad os i fællesskab ophæve Janteloven. Lad os i fællesskab udvikle en ny grundholdning. Vi skal væk fra den indstilling, at du ikke må tro, at du er og kan noget. Vi skal over til den indstilling, at hver enkelt dansker tror mere på sig selv, er mere bevidst om de værdier, vort samfund bygger på, og mere stolt over det, vi kan i Danmark. Vi skal værdsætte vor egen nationalitet og give udtryk for det. Vi skal turde hæve os over ”det jævne, på det jævne”. Og vi skal i højere grad føle os skabte til højhed og blæst.

En sådan folkelig selvbevidsthed og målbevidsthed er en forudsætning for at yde et særligt dansk bidrag til verden omkring os. (…) Vi skal ikke gemme os. Tværtimod. Vi skal være synlige. Vi skal ranke ryggen. Være aktive. Vi kan nå meget, hvis vi ved, hvad vi vil!"


Disse rammende ord har Ejer Baunehøjs Venner skrevet sig bag øret. Vi forsøger efter bedste evne at hæve os over det jævne. Læs mere på hjemmesiden her om anlægsarbejdet gennemført 2007 og planerne om en unik kiosk- og toiletbygning med informationstavler om historiske, kulturelle og naturmæssige forhold, der knytter sig til stedet.Del siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)