Genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj

Tårnet på Ejer Bavnehøj er rejst til minde om genforeningen med Sønderjylland i 1920. Pengene til byggeriet stammer fra en folkeindsamling, og i 1924 blev tårnet indviet. Det er tegnet af Jens Laustsen og er 12,5 meter højt.

Mod syd bærer det inskriptionen NORDSLESVIG GENFORENET MED MODERLANDET og mod nord REJST AF DET DANSKE FOLK.

Genforeningssten
Allerede i 1920 rejstes en stor mindesten på Ejer Bavnehøj. Den 13 tons tunge sten stammer fra en mark 3 km syd for højen. Godt 100 frivillige plus et forspand på 8 heste – udlånt af lokale bønder på skift – sled og slæbte i dagevis, før stenen nåede sit bestemmelsessted. Og så endelig, en råkold decemberdag i 1920, var sten og inskription klar til at blive afsløret:

HER ER JEG SAT SOM BAVTASTEN
DE SØNDERJYDER TIL ÆRE
DANSKE DE VAR, OG DANSKE DE BLEV
OG DANSKE VILDE DE VÆRE

I dag er Genforeningstårnet og Genforeningsstenen med til at gøre Ejer Bavnehøj til et nationalt erindringssted. Her, hvor der er højt til loftet og frit udsyn til alle sider.

Fakta om Genforenings­tårnet

Højde: 12,5 meter højt
Opførelsesår: 1924
Antal mursten: 100.000
Opførelsespris (1924): 20.990 Kr.

Murer- og betonentreprisen gik til murermester Aage Wegener fra Skanderborg, hvis sønnesøn af samme navn udførte en omfattende renovering i 2002 og 2005-06.

I det sydøstlige tårnben blev der i 2002 installeret en elevator med teknikrum i det modsatte tårnben.