Danmarks højeste punkt

Hvad er højest i Ejer Bjerge

Velkommen på Danmarks tag! Højere kommer du ikke med begge ben på jorden.

Men er Ejer Bavnehøj egentlig det højeste punkt, tænker du måske. Eller er det rivalen Yding Skovhøj eller den nyopdagede (2005) Møllehøj, som udgør Danmarks højeste punkt? Spørgsmålet er et sikkert hit i væddemål og quizzer over det ganske land.

I virkeligheden er det et spørgsmål om ganske få centimeters forskel – i kombination med definitionen på, hvad der egentlig er et selvstændigt højdepunkt.

Det korte svar er derfor: At der ikke er et kort svar – du bliver nødt til at læse videre.

Indtil 1847 var Himmebjerget højest
Helt indtil 1847 var Himmelbjerget (147 moh.) officielt landets højest punkt, og er det stadig i mange udlændinges bevidsthed. Men faktisk sad Ejer Bavnehøj derefter på førstepladsen frem til 1941, hvor Yding Skovhøj overtog æren.

Med et forspring på kun 6 cm genvandt Ejer Bavnehøj tronen i 1953 efter en følelsesladet højdestrid. En professor slog dengang fast, at man ikke regner med menneskeskabte forhøjninger – hverken gravhøje som på Yding Skovhøj, tårne eller master. Kun den naturskabte jordoverflade tæller

Området Ejer Bjerge er højest
Det fik en ny professor til at bore i undergrunden i jagten på naturlige niveauer. Han udråbte i 2005 den hidtil oversete top Møllehøj – tæt på Ejer Bavnehøj – til vinder. Han degraderede derved Ejer Bavnehøj, som også er bygget på en gravhøj, til en tredjeplads på 170,35 moh. Diskussionen gik mod nye højder.

Derfor finder du mange forskellige højdemål i leksika, rejsebøger og på internettet. Men et godt salomonisk bud er, at Møllehøj og Ejer Bavnehøj med kun 270 meters afstand imellem er én og samme top med en højde på 170,86 moh.

For at hjælpe dig på vej har hele det unikke højdedrag omkring Ejer Bavnehøj fået fællesbetegnelsen Ejer Bjerge. Med andre ord er Ejer Bjerge – som område – det mest “korrekte” svar på, hvor man finder Danmarks højeste, naturlige punkt.

Diskussionen slutter nødvendigvis ikke her. Læs nedenfor Den seriøse version og Den videnskabelige version

Højdestatus lige nu

Møllehøj
170,86 moh
Yding Skovhøj
170,77 moh
Ejer Bavnehøj
170,35 moh
 • Møllehøj 170,86 moh, Yding Skovhøj 170,77 moh og Ejer Bavnehøj 170,35 moh.
 • Ejer Bavnehøj og Møllehøj betragtes som én og samme top 170,86 moh.
 • Videnskabeligt set: Yding Skovhøj 172,54 moh (terrænpunkt) og Møllehøj 170,86 moh (naturlige terrænpunkt).
 • Historisk: Først Himmelbjerget, dernæst Ejer Bavnehøj, så Yding Skovhøj, tilbage til Ejer Bavnehøj og nu …

Den seriøse version

Møllehøj og Ejer Bavnehøj er én og samme top


Højdeforskerne blev ikke færdige, da de 28. februar 2005 forsøgte at skrinlægge en 64 år gammel højdestrid mellem Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj. Møllehøj vandt guld med sine 170,86 meter over havet. Kun 9 cm er der i følge forskerne ned til et punkt øst for Rodebuske (midterste høj) på 170,77 meter i Yding Skov og yderligere 42 cm til Ejer Bavnehøj målt til 170,35 meter på tredjepladsen.

Men professor Henrik Breuning-Madsen indgik kun en våbenhvile. Der bliver ikke fuldstændig fred, før international bjerg-praksis bliver indført i Danmark.

“Fjeldkongen af Danmark” Roger Pihl fra Oslo, der er forfatter til bogen “Guide til Danmarks bjerge” og har besteget alle danske toppe over 100 meter, kommer med dette salomoniske fredsforslag:

– Der findes i virkeligheden kun to anerkendte toppe på Ejer moræneryg. Hele området blev skabt under sidste istid og udgør ét samlet plateau bestående af en mængde punkter – herunder Møllehøj, Ejer Bavnehøj, Lindbjerg, Margretelyst SØ, Kvejnbjerg og Møgelhøj. Tilsvarende er der en række høje punkter omkring Yding Skovhøj. At kåre hver eneste lille top på millimeter nær er halsløs gerning. I så fald ville vores Hardangervidda have millioner af toppe.

– Hvis Danmark skal være seriøs i denne sammenhæng, må danskerne selv indføre begrebet primærfaktor. To punkter som ligger ved siden af hinanden regnes kun som selvstændige toppe, hvis der er et fald i mellem dem. Sådan er international praksis, som naturligvis også bør gælde i Danmark. Et punkts primærfaktor er defineret ved netto antal højdemeter, man som minimum må ned for at komme op til et nyt punkt. Primærfaktoren måler med andre ord selvstændigheden af en top i højdemeter. I Norge er primærfaktoren 30 meter.
Ifølge primærfaktoren er der altså kun én top omkring Møllehøj/Ejer Bavnehøj. Og ligeledes én top omkring Yding Skovhøj, da afstanden (sekundærfaktoren) mellem de to områders højdepunkter er ca. 2 km. Dermed er vi tilbage til højdestillingen, som blev fastslået i 1953 af professor N.E. Nørlund fra Geodætisk Institut, siger Roger Pihl og foreslår, at hele højdedraget kaldes Ejer Bjerge.

Roger Pihl udpeger i sin bog denne top-10:

 1. Møllehøj/Ejer Bavnehøj, Jylland: 170,86 moh
 2. Yding Skovhøj/Rodebuske, Yding, Jylland: 170,77 moh
 3. Rytterknægten, Almindingen, Bornholm: 162 moh
 4. Rye Sønderskov, Gl. Ry, Jylland: 157 moh
 5. Them Bavnehøj, Them, Jylland: 153 moh
 6. Sorring Loddenhøj, Sorring, Jylland: 148 moh
 7. Himmelbjerget, Gl. Ry, Jylland: 147 moh
 8. Ottehøje, Bryrup, Jylland: 145 moh
 9. Aborrebjerg, Møn: 143 moh
 10. Alvildas Høj, Gl. Ry, Jylland: 142 moh

Møllehøj ligger på en privat mark tilhørende landmand Holger Poulsen ca. 270 meter vest for Ejer Bavnehøj. Vil du i nærheden af Møllehøjen, kan du parkere din vandrestok, cykel eller motorkøretøj på parkeringspladsen ved Ejer Bavnehøj. Men hvis du også vil se de meste af Danmarks højeste punkt (Møllehøj), er du velkommen til at bestige det 12,5 meter høje udsigtstårn. Her får du landets højeste udsigt over et storslået natur- og kulturlandskab.

Den videnskabelige version

Højeste punkter og steder i Danmark

Spørgsmålet om, hvilket punkt der anses for at være Danmarks højeste, er kompliceret og et definitionsmæssigt problem.

Området omkring Ejer og Yding Skov kan med rette kaldes Danmarks tag med flere toppe, der er mere end 170 meter høje. Men hvilken top er rent faktisk den højeste? Er det Ejer Bavnehøj, Yding Skov eller et helt tredje punkt?

Det har en gruppe forskere med deltagelse fra Nationalmuseet, Geografisk Institut på Københavns Universitet og Kort & Matrikelstyrelsen undersøgt i 2004-05. De har nu klarlagt, hvad der er Danmarks højeste naturlige og menneskeskabte terrænpunkt.

Blandt giganter
Blandt flere giganter blev Ejer Bavnehøj i midten af 1800-tallet målt til at være den højeste. I 1941 fandt man dog ud af, at en gravhøj i Yding Skov faktisk var højere. Dette startede en heftig diskussion om, hvorvidt gravhøje og andre menneskeskabte jordbunker skulle tælle med. Det endte med, at professor N.E. Nørlund definerede Danmarks højeste punkt som værende det højeste naturlige punkt, det vil sige uden menneskeskabte jordbunker.

Detaljerede opmålinger af Geodætisk Institut viste imidlertid, at det højeste naturlige punkt på Ejer Bavnehøj var 6 cm højere end i Yding skov, og Ejer Bavnehøj er siden officielt blevet anset for at være Danmarks højeste terrænpunkt. Februar 2005 viser virkeligheden sig imidlertid at være en lidt anden.

Samtlige høje i området omkring Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj er blevet opmålt, og der er foretaget prøveboringer i højene for at fastslå, hvor den naturlige overflade under højen er. Opmålingen har blandt andet vist, at den naturlige overflade ved Ejer Bavnehøj ligger ca. 60 cm under den nuværende højoverflade, og at det højeste punkt omkring Yding Skovhøj er resterne af udskredet højmateriale fra bronzealderhøjen der. Dette har betydet, at der er rykket rundt på “ranglisten” over Danmarks højeste punkter.

Højeste naturlige terrænpunkt – uden menneskeskabte jordbunker – nær Ejer og Yding i Jylland:

 1. Møllehøj * 170,86 meter
 2. Yding Skov (Rodebuske) 170,77 meter
 3. Ejer Bavnehøj 170,35 meter
 4. Lindbjerg 170,08 meter
 5. Margretelyst SØ ** 169,78 meter
 6. Vistofte 169,44 meter

* Møllehøj ligger på Holger Poulsens mark ca. 200 meter vest for Ejer Bavnehøj
** Margretelyst SØ er højen lige nord for Ejer Bavnehøj. Opmålt i perioden november 2004 til februar 2005 (opgivet i DVR90) .

Møllehøj er Danmarks højeste naturlige punkt med sine 170,86 meter. Den er ca. 10 cm højere end den naturlige overflade i Yding Skov. Ejer Bavnehøj er det tredjehøjeste naturlige punkt med 170,35 meter. Det kan ikke afvises, at der findes et punkt under den nye Ejer Bavnehøj, hvis naturlige overflade er nogle få cm højere, men ikke af en størrelse der kan ændre på rangfølgen. Lindbjerg er det fjerdehøjeste punkt, efterfulgt af Margretelyst SØ og Vistofte.

Konklusion
Danmarks højeste terrænpunkt er bronzealderhøjen Yding Skovhøj (midterste gravhøj = Rodebuske) med 172,54 meter, mens det højeste naturlige terrænpunkt er Møllehøj med 170,86 meter. Begge højder er opgivet i DVR90.

Forskergruppen som offentliggjorde disse målinger 28. februar 2005 bestod af: professor Henrik Breuning-Madsen, Geografisk Institut, Købehavns Universitet, arkæolog Mads Holst, Nationalmuseet og sektionsleder Sigvard Stampe Villadsen, Kort & Matrikelstyrelsen.

Andre høje punkter i Danmark (udvalgte):
Rytterknægten – Bornholm 162 meter
Them Bavnehøj- Them 153 meter
Sorring Låddenhøj – Sorring 148 meter
Himmelbjerget -Ry 147 meter
Aborrebjerg – Møn 143 meter
Ravnebakke – Bornholm 142 meter
Tangen – Gl. Rye 142 meter
Ørringe Bakke – Bornholm 141 meter
Tranebjerg – Brande 138 meter
Møllebjerg – Billund 137 meter
Møgelbjerg – Salten 137 meter
Agri Bavnehøj – Molsbjerge 137 meter
Knøsen – Dronningelund Storskov 136 meter
Kongsbjerg – Møn 135 meter
Stabelhøje – Molsbjerge 135 meter
Bavnehøj – Brædstrup 133 meter
Frøbjerg Bavnehøj – Ørsted, Fyn 131 meter
Lysnet – Langå 131 meter

Andre høje steder i Danmark:
TV-tårnet ved Aarhus 320 meter
Hove-senderen 300 meter
Gladsaxe-senderen 220 meter
Domus Vista på Roskildevej ved København 92 meter

De to pyloner ved Østbroen over Storebælt er 254 meter høje. Til sammenligning måler Lillebæltsbroens pyloner 120 meter, og Farøbroens 95 meter.

Kilde: Geodatastyrelsen