Helhedsplan om nationalt ikon

Første etape af helhedsplan – et nationalt ikon mod nye højder

En række visionære anbefalinger af, hvordan man fremhæver Ejer Bavnehøjs unikke natur- og kulturværdier er på vej til at blive udført. Målet er at skabe attraktive rammer for besøg og forsamlinger med stærke og bevægende indtryk.

Første del af planen udføres i efteråret 2018 i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Realdania, Ejer Bavnehøjs Venner og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet Bruun & Møllers. Følgende ændringer og elementer er på vej:

 • Betonkanter og kraftige træbænke rundt om flyttet Genforeningssten
 • Opholdsareal ved Genforeningssten forbindes med Sporet i Ejer
 • Terrænregulering, træfældning og oprydning i Gryden
 • ’Himmeltrappe’ og sceneområde i Gryden
 • Adgangssti med trappe mod nord og service-/brandvej mod syd-øst
 • Opholdsrepos’er med borde-bænke mod syd
 • Ny belægning på opholdsareal i trekanten ved kiosken.

Helhedsplanen bygger på input fra borgere/rådgivere og et forprojekt om en helhedsorienteret udviklingsplan. I 2015 bevilgede Realdania op til 2,3 mio. kr. til at gennemføre et projekt med henblik på at styrke Ejer Bavnehøjs status som destination og vartegn. Landskabsarkitektfirmaet Bruun & Møllers vandt derefter en minikonkurrence med et visionært forslag til at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning af området omkring Ejer Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og markante greb.

Helhedsplanen opdeler højdepunktet i fem tematiske delområder: ankomstområdet, Genforeningstårnet, Genforeningsstenen, Gryden og et udsigts- og legeområde. Det nuværende terræn og beplantningen vil også blive bearbejdet for at skabe en bedre sammenhæng, udsigt og naturoplevelse i Ejer Bjerge. Hvis projektet gennemføres i sin helhed, vil man øge og tilføre følgende kvaliteter til Ejer Bavnehøj:

 • Fremhæve den historiske betydning omkring bavneblus samt genforeningsstenen og –tårnet
 • Styrke landskabelige og naturmæssige oplevelser på Danmarks tag via bedre anlæg, faciliteter og naturpleje
 • Fremhæve den historiske betydning omkring bavneblus samt genforeningsstenen og –tårnet
 • Skabe gode muligheder for folkemøder, grundlovsmøder og forskellige kulturelle arrangementer
 • Skabe fuld tilgængelighed for alle i et kuperet terræn med respekt for naturen
 • Give motorvejsgæster og andre korttidsbesøgende lysten til og forudsætningerne for at blive i længere tid, for at opleve denne danske natur- og kulturperle.

Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune har behandlet helhedsplanen. Udvalgsformand Tage Nielsen udtalte i den forbindelse:

”Udvalget er meget begejstret for planen. Ejer Bavnehøj kan med den blive rammen om mange spændende arrangementer. Det kan blive mere interessant aflægge dette nationale mindesmærke et besøg og dels være midt i landets højeste punkter og dels den smukke, enestående natur. Jeg håber, at Ejer Bavnehøj på den måde kan blive et endnu større aktiv for vores område og mange flere besøger stedet.”

Anlægsarbejdet gennemføres etapevis afstemt med omfanget af yderligere ekstern finansiering.

Fredningsnævnet godkendte i februar 2017, at helhedsplanen kan gennemføres inden for den gældende naturfredning på Ejer Bavnehøj. Efterfølgende har Skanderborg Kommune meddelt landzonetilladelse til gennemførelse af helhedsplanen. Ingen af disse afgørelser er påklaget.

Se Bruun & Möllers helhedsplan.