Nyt anlæg indviet af borgmester

Nye bavnehøjder er nået 

Ejer Bavnehøjs status som naturperle, kulturhistorisk samlingspunkt i Skanderborg og nationalt vartegn er steget i graderne. Resultatet af en helhedsorienteret indsats på Danmarks tag blev indviet den 28. juni 2019.

Borgmester Frands Fischer klippede snoren til Ejer Bavnehøjs nye anlæg i og omkring Gryden. Han havde tilbragt formiddagen i Voerladegård og Ejer Bjerge som led i Borgmesterkontoret på hjul.

“Af alle de steder, jeg har været må jeg sige, at det er her, jeg føler mig mest på toppen,” indledte borgmesteren med et glimt i øjet. “For vi er på toppen på mange måder her. Geografisk, arkitektonisk, historisk og i forhold til lokalt engagement,” sagde Frands Fischer og tilføjede:

“I dag fejrer vi det nye anlæg og Gryden. Det er harmonisk, og det spiller godt sammen med højens DNA – natur og kulturhistorie i smuk forening. I dag fejrer vi så at sige mødet mellem fortid og nutid. Vi fejrer også modet til at se fremad. Det er der en stærk tradition for her. Nu er stedet blevet forbedret med afsæt i en helhedsplan, der ser stedet i sammenhæng. Jeg er ikke tilhænger af, at man bare lader stå til. Hvis vi gør det med et sted som Ejer Bavnehøj, går det langsomt i forfald og måske i forglemmelse. På mange måder skal man forandre for at bevare.”

Borgmesteren takkede Ejer Bavnehøjs Venner for foreningens indsats for at forbedre det ikoniske sted. Han rettede også en tak til alle fra lokalområdet, som er med til at gøre Ejer Bavnehøj til et levende sted. Endeligt takkede han Realdania, som har støttet projektet med 2,3 mio. kr. Realdania har været en trofast følgesvend på Ejer Bavnehøj. Fondens støtte til både anlæg omkring Genforeningstårnet og kiosk- og servicebygningen i 2010 har været med til at gøre højdepunktet endnu mere dragende. Både for lokalbefolkningen og de mange, der kommer langvejsfra.

Projektleder Eske Møller fra Realdania udtalte i forbindelse indvielsen:

“Det er over årene blevet til flere etaper, som roligt men sikkert har øget kvaliteterne her. Det er ikke den værste måde at udvikle en destination som Ejer Bavnehøj. På den måde er der nemlig tid til eftertanke og man kan nå at blive klogere på mulighederne undervejs.”

”Nu er her blevet ryddet op, forskønnet, forklaret, tydeliggjort og ikke mindst skabt god adgang for alle, i et solidt samarbejde mellem mange aktører. Og det er netop det, vi gerne vil bidrage til i Realdania: Gennem samarbejder at udvikle de stedbundne potentialer med kvalitet, så de kan blive til glæde for så mange som muligt.”

Indvielsen blev markeret med cirkusforestilling for børn og Skanderborg-bandet In Lonely Majesty indtog det nyindrettede sceneområde i Gryden. Anlægget er tegnet af det tyske landskabsarkitektfirma Bruun & Möllers og udført af kommunens Entreprenørafdeling.

Se TV2 Østjylland